You are currently viewing Liikunta tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia

Liikunta tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia

Pystymme liikuttamaan kehoa haluamallamme tavalla lihasten ja nivelten sekä hermoston saumattoman yhteistyön ansiosta. Voimme myös toteuttaa mielessä syntyviä ideoita ja pystymme siirtymään paikasta toiseen erilaisten opittujen liikemallien avulla. Näiden kehollisten taitojen harjoittelu alkaa siitä hetkestä kun synnymme tähän maailmaan ja ne kehittyvät läpi elämän. Yleensä ajan kanssa löydämme meille sopivia tapoja toimia arjessa ja keksimme erilaisia keinoja ylläpitää liikuntakykyä. Kyky liikuttaa kehoa on myös ajan saatossa tuottanut erilaisia liikunnallisia harrastuksia ja kilpaurheilulajeja, joiden parissa ihmiset toimivat yksilöinä ja joukkueina. Kehon hyvinvointia kokonaisvaltaisesti tukevassa liikkumisessa on tärkeintä löytää itselleen mieluisia tapoja liikkua säännöllisesti ja omaa kehoaan kunnioittaen, sekä muistaa myös levätä riittävästi monipuolinen ravitsemus huomioiden.

Liikunta, erilaiset urheilulajit ja liikunnan muuttuvat trendit ovat esillä mediassa varsin paljon. Välillä voi olla vaikeaa löytää niitä tapoja, jotka sopivat juuri sinulle. Ihmisiä muistutetaan liikkumisen tärkeydestä ja tutkimukset osoittavat liikkumisella olevan lukuisia positiivisia vaikutuksia mielelle ja kehon hyvinvoinnille. Monelle liikkumisen eri muodot ovat tärkeitä harrastuksia ja ihmiset pyrkivät kehittämään omaa suorituskykyään ja vahvistamaan kehoaan joko itsenäisesti tai median tarjoamien neuvojen tai esimerkiksi Personal Trainerin avulla. Osa ihmisistä haluaa nostattaa kuntoaan yltääkseen omiin tai ulkoapäin tuleviin vaatimuksiin ja osa ihmisistä yrittää keksiä uusia keinoja liikkua riittävästi, kun yksilöllisistä syistä johtuen liikkuminen on haastavaa.

Miten liikunta vaikuttaa hyvinvointiimme?

Liikkuminen on yksi ihmisen biologisista tarpeista ruoan, veden ja unen lisäksi. Sopivasti annosteltuna erilaiset elämäntilanteet ja yksilölliset tarpeet huomioiden liikkuminen tukee mielen ja kehon hyvinvointia merkittävästi. Liikkumalla tuemme kehon nestekiertoa niin verenkierron kuin lymfajärjestelmän ja kehon kuona-aineiden poistojärjestelmien (suolisto ja virtsajärjestelmä) osalta ja huolehdimme hapen ja ravintoaineiden kulkeutumisesta kaikkialle kehoon. Yksilölle sopivalla tavalla liikkuminen helpottaa jännityksen tunteita niin mielessä kuin kehossa, rauhoittaa hermostoa ja vaikuttaa positiivisesti unenlaatuun. Liikkuminen tukee myös ihmisen kasvua ja kehitystä, vahvistaa vastustuskykyä ja ehkäisee vammojen syntyä vahvistamalla kehoa kokonaisvaltaisesti.

Kehollisesti monipuolinen ja sopivasti kuormittava liikunta kehittää lihaksiston lisäksi tasapainoa, ketteryyttä ja koordinaatiota. Kun liikumme säännöllisesti, kehomme hyödyntää tehokkaammin ravinnosta saatavaa energiaa ja pitää huolta aineenvaihdunnasta kun syömme monipuolisesti riittävästi. Liikkumalla myös ylläpidämme fyysistä toimintakykyä ja varmistamme sen että voimme tehdä itselle mieluisia asioita ilman kipuja.

Liikkumalla säännöllisesti oma arkirytmi huomioiden ja itselle mieluisalla tavalla tuemme myös mielen ja hermoston hyvinvointia. Jo lyhyessä ajassa sopivasti kuormittava liikunta tehostaa kehon välittäjäaineiden muodostumista ja aktivoi sympaattista hermostoa liikunnan aikana. Liikunnan jälkeen parasympaattisen hermoston aktivoitumisen myötä kehon on helpompi rentoutua jolloin myös unenlaatu usein paranee. Itselle sopiva liikunta vaikuttaa pidemmällä aikavälillä positiivisesti keskittymiskykyyn ja verenkierron ja hapenottokyvyn parantuessa aivojen toimintakyky paranee jolloin muistin käsittely ja hermoston säätely on tehokkaampaa.

Mitä ottaa huomioon, kun liikkuu?

Hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi ja liikuntakyvyn ylläpitämiseksi tarvitsemme kestävyyskuntoa, hyvää lihaskuntoa ja liikehallintaa sekä näiden vastapainona riittävästi unta, kehon ja mielen palautumista tukevia yksilöllisiä keinoja sekä monipuolista ravintoa. Osalla erilaiset liikkumisen osa-alueet omat mukana luonnostaan arjen toiminnoissa. Mikäli arjessa liikkuminen on yksipuolista tai sitä ei muuten tule riittävästi, voimme tukea kehon hyvinvointia myös erilaisten liikuntalajien kautta. Toisaalta olisi myös hyvä pysähtyä miettimään omaa liikkumista esimerkiksi silloin jos liikumme jo paljon, mutta oma keho tuntuu usein kireältä, iltaisin on vaikeuksia nukahtaa tai liikkuminen ei enää tuota iloa samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Kestävyyskunto kehittyy liikkumalla tavoilla, joissa käytämme suuria lihasryhmiä yhtäaikaisesti jolloin syke nousee, hengitämme raskaammin ja saatamme hikoilla. Tällaista liikuntaa olisi hyvä olla osana arkea päivittäin edes vähän. Lihasvoimaa tulisi harjoittaa viikossa vähintää kaksi kertaa lihasmassan, lihaskestävyyden ja lihasvoiman lisääntymiseksi ja samojen lihasryhmien harjoittelun välillä olisi hyvä pitää vähintään vuorokauden lepo, jotta lihakset pääsevät kehittymään riittävästi palautumisen aikana. Liikehallintaan kuuluvat harjoitteet joissa kehitetään ja ylläpidetään tasapainoa, koordinaatiota ja ketteryyttä. Näiden ominaisuuksien avulla pidämme huolen siitä että keho ja mieli toimivat saumattomasti yhdessä ja liikkuminen on hallittua ja kehoa tasapainoisesti kuormittavaa.

Miten pitää liikkuminen osana arkea?

Itselle mieluisia liikkumisen muotoja valitessa olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, että tavoissa joilla liikumme olisi mukana niin liikkuvuutta, kestävyyttä sekä lihaksia vahvistavia harjoitteita tasapainoisesti ja sopivasti. Välillä voimme liikkua kuormittavasti ja oman jaksamisen äärirajoilla, mutta tällöin on tärkeää huolehtia pidemmästä palautumisajasta ja siitä, että energiavarastot täyttyvät liikkumisen jälkeen. Liikkuminen saa olla myös rentoa, rauhallista ja hauskaa. Yksipuolinen liikkuminen tai liiallinen kuormitus lyhyessä ajassa voi aiheuttaa kireyksiä ja kipuja. Tällöin liikunnasta saatavat hyödyt saattavat muuttua haitoiksi jos kehon kuormitus nousee yli sille sopivan senhetkisen kestokyvyn. Lohdullista kyllä, keho
toipuu tästä kyllä, mutta saattaa aiheuttaa hetkellisesti pienen notkahduksen niin mielelle kuin kuntotasollemme.

Hyviä keinoja huolehtia monipuolisesta liikkumisesta on pysähtyä miettimään miten liikkuminen olisi mukavaa. Onko omassa liikkumisessa mukana kaikkia liikkumisen osa-alueita ja saatko liikkumisesta sellaisia asioita jotka sopivat arkeesi ja auttavat sinua voimaan hyvin? Emme aina huomaa sellaisia liikkumisen muotoja jotka arjessa ovat jo, ja monia liikkumista ylläpitäviä keinoja on helppo lisätä kiireiseen arkeen kun kiinnitämme asiaan huomiota. Osalle liikkuminen on mukavampaa kun sitä tekee seurassa. Toisinaan liikkuminen auttaa keskittymään kun saamme rauhassa tehdä asioita, jotka saavat liikettä
lihaksiin ja niveliin.

Tuliko sinulla kysyttävää kokonaisvaltaiseen liikuntaan liittyen? Ota meihin yhteyttä tai varaa aika ammattitaitoiselle Personal Trainerille Espoossa.